Dzień dziecka na WIMiC

Logowanie
 
Wyniki 54 Konferencji Kół Naukowych
poniedziałek, 15 maja 2017 21:55

W ubiegły czwartek odbyły się obrady 54 Konferencji Kół Naukowych AGH. W sekcji Ceramiki i Inżynierii Materiałowej wygłoszone zostały 22 referaty, które prezentowały wyniki prac studentów z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydziału Energetyki i Paliw AGH, należących do 6 różnych kół naukowych. Obrady stały na bardzo wysokim poziomie, co nie umknęło licznie zgromadzonym gościom jak i Jury, do którego należeli dr inż. Waldemar Pichór, dr inż. Anita Trenczek-Zając, dr inż. Andrzej Kulka oraz dr inż. Juliusz Leszczyński. Ze względu na dużą liczbę referatów i wspomniany wyżej, zasługujący na podkreślenie poziom prezentacji jury postanowiło przyznać po dwie równorzędne nagrody. Zwycięzcami konkursu zostali Paulina Zubrzycka za referat pt.: „Synteza nanokryształów TiO2 o kontrolowanym kształcie” pod opieką dr inż. Anny Kusior (Nucleus) oraz Maciej Bik za referat pt.: „Własności użytkowe czarnych szkieł w formie powłok ochronno-przewodzących” pod opieką prof. Macieja Sitarza (Ceramit). Kolejne miejsca zajęli: miejsca II – Julia Mazurków i Radosław Porada; miejsca III – Kinga Michalec i Joanna Końko; wyróżnienia – Paulina Okas i Mateusz Hajdun. Wszystkim laureatom oraz uczestnikom gratulujemy świetnego przygotowaUczestnicy 54 Konferencji Kół Naukowychnia i życzymy sukcesów w dalszych pracach.

 

 
54 Konferencja Kół Naukowych
środa, 10 maja 2017 09:51

Serdecznie zapraszamy na obrady 54 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, które będą odbywały się 11 maja 2017 r.. Obrady rozpoczną się o godzinie 10:00 w sali 0.10A w budynku B8.

Program obrad sekcji Ceramiki i Inżynierii Materiałowej 54 Konferencji Kół Naukowych AGH sala 0.10A budynek B8. Kraków 11 maja 2017 r.

 

Nr

Imię i nazwisko

Tytuł

Koło

Godzina rozpoczęcia

1

Mateusz Hajdun

Określenie materiałów z hutnictwa miedzi jako potencjalnych surowców do odzysku pierwiastków krytycznych

Nucleus

10:05

2

Adrian Graboś

Przygotowanie i optymalizacja Mikroskopu Sił Atomowych do prototypowego urządzenia wytrzymałościowego

Adamantium

10:17

3

Sylwester Bednarczyk

Korelacja pomiędzy dyfuzją chemiczną w materiale katodowym LiCoO2 a właściwościami elektrochemicznymi ogniw Li-ion

Hydrogenium

10:29

4

Michał Prokop, Sylwia Rzepa

Konserwacja malowideł ściennych – wpływ preparatów spajających na warstwę malarską

Nucleus

10:41

5

Paulina Okas

Optymalizacja sposobu otrzymania porowatego ceranu baru domieszkowanego itrem.

Nucleus

10:53

9

Kacper Cichy

Właściwości strukturalne i transportowe tlenków z grupy BaIn1-xSnxO3-δ w aspekcie zastosowania jako elektrolitu o przewodnictwie protonowym

Hydrogenium

11:05

7

Izabela Rutkowska

Zastosowanie metody zol-żel i elektroforezy do nanoszenia powłok glinowych na podłożach metalicznych.

Nucleus

11:17

8

Kinga Michalec

WPŁYW JONÓW METALI (Al3+, Zn2+) W PROCESIE “METAL-ION MEDIATED ROUTE” NA MORFOLOGIĘ I WŁAŚCIWOŚCI TLENKÓW ŻELAZA

Nucleus

11:29

PRZERWA

PRZERWA

11:41

9

Joanna Kubacka, Katarzyna Rozmus

Włókna do regeneracji skóry

Nucleus

11:51

10

Julia Mazurków

Synteza hydrotermalna nanostruktur na bazie siarczków miedzi o doskonałych właściwościach fotokatalitycznych

Nucleus

12:03

11

Barbara Machno

Granulacja proszku zeolitowego

Ceramit

12:15

12

Monika Cięciwa, Monika Boduła

Ocena wpływu mielonej stłuczki szklanej na właściwości mechaniczne oraz mikrostrukturę zaczynów i zapraw

Ceramit

12:27

13

Julia Oczkowska

Funkcjonalizacja powierzchni stopów tytanu dla zastosowań biomedycznych

Nucleus

12:39

14

Wojciech Jontecz

Badanie wpływu polimerowych proszków redyspergowalnych na właściwości zapraw z cementów glinowych

Adamantium

12:51

15

Joanna Końko

Otrzymywanie i charakterystyka modyfikowanych nanowłókien węglowych

Adamantium

13:03

PRZERWA

PRZERWA

13:15

16

Maciej Bik

Własności użytkowe czarnych szkieł w formie powłok ochronno-przewodzących

Ceramit

13:25

17

Sławomir Kot

Synteza i badanie właściwości elektrochemicznych materiałów katodowych na bazie LiMn2O4-zFz (0

Hydrogenium

13:37

18

Joanna Adamczyk

Szkło jako detektor promieniowania jonizującego

Ceramit

13:49

19

Aleksandra Boroń

Właściwości strukturalne i elektrochemiczne NaFeyCo1-yO2 - materiału katodowego dla ogniw Na-ion

Hydrogenium

14:01

20

Radosław Porada

WOLTAMPEROMETRYCZNE METODY OZNACZANIA WITAMIN ROZPUSZCZALNYCH W WODZIE

AllChemia

14:13

21

Paulina Zubrzycka

SYNTEZA NANOKRYSZTAŁÓW TIO2 O KONTROLOWANYM KSZTAŁCIE

Nucleus

14:25

22

Daniel Gut

Wpływ rodzaju oraz wzajemnego położenia włókien na własności mechaniczne laminatu wykorzystywanego do budowy ultralekkiego wodolotu

Eko-Enegria

14:37

23

Michał Prokop

Poliedryczne tlenki miedzi – synteza i właściwości

Nucleus

14:49

 
53. Konferencja Studenckich Kół Naukowych
środa, 04 maja 2016 20:16

Serdecznie zapraszamy na obrady 53 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, które będą odbywały się 5 maja 2016 r. Większość członków Nucleusa będzie prezentować swoje osiągnięcia w podsekcji I Ceramiki i Inżynierii Materiałowej, której obrady rozpoczną się o godzinie 10:00 w sali 0.18 w budynku B8.

Program obrad:

Nr

Godzina

Autor

Koło

Tytuł

1

10:05

Marcelina Bury

Hydrogenium

WYSOKOTEMPERATUROWE PRZEWODNICTWO PROTONOWE W MATERIAŁACH KRYSTALICZNYCH Z GRUPY TLENKÓW PEROWSKITOWYCH Ba1-xLnx(In,Zr,Sn)O3-δ

2

10:20

Jan MRÓWKA

Nucleus

FUNKCJONALIZACJA OKTAFENYLOSILSESKWIOKSANU

3

10:35

Paweł Wyżga

Nucleus

OPTYMALIZACJA WŁAŚCIWOŚCI TERMOELEKTRYCZNYCH STOPÓW Ag1-xSb1+xTe2+x

4

10:50

Kacper CICHY

Hydrogenium

CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI WYBRANEGO TLENKU Z GRUPY Ba1-xPrx(Zr,In,Sn)O3-δ W ASPEKCIE ZASTOSOWANIA JAKO ELEKTROLITU O PRZEWODNICTWIE PROTONOWYM

5

11:05

Zuzanna CZWARKIEL

Nucleus

TYTANIAN STRONTU DOMIESZKOWANY NIOBEM – SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI

6

11:20

Jerzy GLIWICKI

Nucleus

WARSTWY HYDROFOBOWE OTRZYMYWANE W WYNIKU HYDROSILILOWANIA POLISILOKSANÓW

7

11:35

Mikołaj NOWAK

Hydrogenium

ELEKTROCHEMICZNE WODOROWANIE KWAZIKRYSZTAŁÓW Z UKŁADU TI-ZR-NI

8

11:50

Jakub Jabłoński

Nucleus

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW NANOKOMPOZYTOWYCH W SPORTACH PARALOTNIARSKICH

9

12:15

Katarzyna Polak

Hydrogenium

MATERIAŁY KATODOWE DLA OGNIW NA-ION NA BAZIE NaXFe1-YMnYO2 (ZAKRES Y≤0,5)

10

12:30

Adrian MIZERA

Nucleus

SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI MAKROPOROWATEGO ŻELAZIANU LANTANU DOMIESZKOWANEGO TYTANEM

11

12:45

Dawid PRZYCZYNA

Hydrogenium

MODYFIKACJA PODSIECI ANIONOWEJ JAKO DROGA POPRAWY PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH ELEKTROLITÓW STAŁYCH O PRZEWODNICTWIE JONÓW LITU

12

13:00

Przemysław NOWAK, Dawid STAŚKO

Nucleus

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH DRUTÓW NADPRZEWODZĄCYCH Z DWUBORKU MAGNEZU

13

13:15

Katarzyna WALCZAK

Hydrogenium

WŁAŚCIWOŚCI TRANSPORTOWE I ELEKTROCHEMICZNE MATERIAŁÓW KATODOWYCH Z GRUPY NaXFe1-YMnYO2 (ZAKRES Y ≥ 0,5) DLA OGNIW NA-ION

14

13:30

Marcel ZAMBRZYCKI

Nucleus

WPŁYW DODATKU GRAFENU NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI NANOKOMPOZYTÓW POLIURETANOWYCH

15

13:45

Jakub GAJSKI

Nucleus

PODSUMOWANIE BADAŃ NAD UPORZĄDKOWANYM MEZOPOROWATYM WĘGLEM

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »